ACT NOW - ACTION PLAN   (Scrolla ner för svensk text)

How do you want to help? In Sweden and the rest of the world, electromagnetic radiation (EMR) and electromagnetic fields (EMF) have increased to extreme levels and it continues to increase daily. The radiation comes from a whole range of new sources such as new types of base stations, masts, 60GHz boxes and smart meters. In addition, radiation levels from our existing wireless systems and smartphones are increasing.

  Exposing citizens to such powerful radiation is completely unacceptable and is contrary to Human Rights and a whole range of legal space. We must act on the basis of knowledge and facts and we must ACT NOW and do what our failed authorities do not do. We need to protect ourselves, our children and our elderly from cell and DNA damage due to radiation from 3G, 4G, 4G + and 5G, maybe even 6G.

 We can not allow people to be exposed to EMR and EMF radiation at such high levels that we become ill. We cannot allow plants, animals and insects to die. All people who understand how serious the situation is must now actively take part in actions against these high radiation values. What can you do? What do you want to do? We are now joining forces for a united action. The Association for Radiation Protection organizes and structures the fight.

 Under a unified structure where we actively do something while we gather evidence to strengthen our cause. See action plan in link on the page "services" THE ASSOCIATION FOR RADIATION PROTECTION is a dynamically growing grassroots organization. It is extremely important that we now come together as one and fight for a common cause.  Pay membership here, ensuring we can continue our fight together 


I Sverige och övriga världen har elektromagnetiska strålning (EMR) och elektromagnetiska fälten (EMF) ökat till extrema nivåer och det fortsätter att öka. Strålningen kommer från en hel rad med nya källor som till exempel nya sorters basstationer, master, 60GHz lådor och smartmeters. Dessutom ökar strålningsnivåerna från våra befintliga trådlösa system och smartphones. Att utsätta samhällsmedborgare för så kraftfull stålning är fullständigt oacceptabelt och strider mot Mänskliga rättigheter och en hel rad med lagrum.  Vi måste agera utifrån kunskap och fakta och vi måste AGERA NU och göra det som våra havererade myndigheter inte gör. Vi måste skydda oss själva, våra barn och våra äldre från cell- och DNA-skador på grund av strålning från 3G, 4G, 4G+ och 5G, kanske till och med 6G.

  Vi kan inte tillåta att människor exponeras av EMR- och EMF-strålning ti så höga nivåer att vi blir sjuka. Vi kan inte tillåta att växter, djur och insekter dör. Alla människor som förstår hur allvarligt situationen är måste nu aktivt och konkret ta del i aktioner mot dessa höga strålningsvärden.

  Vad kan du göra? Vad vill du göra? Vi går nu ihop till en samlad aktion. Föreningen för Strålskydd organiserar och strukturerar kampen. Vi kan inte längre demonstration men vi kan agera! Under enad struktur där vi aktivt gör något samtidigt som vi samlar in bevismaterial för att stärka vår sak. Betala medlemskap här, så att vi kan fortsätta vår kamp tillsammans!
FÖRENINGEN FÖR STRÅLSKYDD är en dynamiskt växande gräsrotsorganisation.

Välkommen!


TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!


Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Swish 123 54 788 62

Bankgiro  5518-8189